Spring til indhold
Luk
Vi arbejder for at gøre børn og unge mellem 0-24 år robuste over for risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet
Beboerne i Korsløkken vandt årets SSP Pris
Beboerne vinder prisen for deres store vilje til at ændre stemningsbilledet i Korsløkken.

Der er enkelte, der ikke kan opføre sig ordentligt i området - og det skaber utryghed. Men det er en meget lav procentdel.

Langt størstedelen af beboerne vil gøre området til et trygt sted uden kriminalitet, hærværk og illegale rusmidler. Det er engagement i det lange, seje kriminalpræventive træk, der er blevet anerkendt med SSP Prisen 2018. Tillykke!

Fyens Stifttidende har bragt følgende artikel (klik her) - og TV2 Fyn har skabt følgende lille video (klik her)

Forebyggelsesoplæg om digital risikoadfærd i dagtilbud og indskoling
Henover efteråret afholder vi fire bydækkende forebyggelsesoplæg om digital risikoadfærd.

Et af de fire oplæg er for fagfolk/fagprofessionelle (lærere, pædagoger mv.), og de øvrige tre oplæg er for både fagfolk og forældre til børn i alderen 0 til 8 år. 

Med eksempler og dialog tager vi fat i emnet digital dannelse og den mulige risikoadfærd, der venter børn, når de træder ind på de digitale platforme.

Vi anbefaler, at forældrerådet og/eller -bestyrelser deltager, således at der er mulighed for en efterfølgende drøftelse af lokale initiativer.

Tilmeld dig her!
Bruger vi vores mobil for meget?

Er vi afhængige? Har vi mistet situationsfornemmelsen? Interessant video, der med garanti kan skabe en del debat. -På uddannelsesområdet: skal skoler, ungdomsuddannelser mv. være mobilfri? I hjemmet: er man sammen som familie - ansigt til ansigt? 

Videoen er formet af en gruppe gymnasieelever og bragt af bl.a. TV SYD

avatagline

Nyheder og tendenser

Vi samler viden om kriminalitetsforebyggelse