Spring til indhold

Fokus fremadrettet

SSP-bestyrelsens tale til SSP Odenses Årsmøde - fokusområder for SSP-arbejdet i fremtiden

Selvbetjening

SSP-bestyrelsens formand, administrerende direktør i Børn- og Ungeforvaltningen Poul Anthoniussen, gik på talerstolen på bestyrelsens vegne og afgav sin beretning om det forgangne år i SSP Odense.

 

Poul Anthoniussen lagde blandt andet vægt på, at mange initiativer og tiltag i det kriminalpræventive arbejde er en del af en proces, der vil udvikle sig over de kommende år - og at det er et vilkår, at vi endnu ikke har alle svar om fremtiden, da flere områder afventer politisk behandling.

 

Poul Anthoniussen trak tre centrale områder frem i det lokale SSP-samarbejde.

 

1. Effektledelse i SSP Odense

SSP-bestyrelsens retning for effektarbejdet på det kriminalpræventive område har i 2018/2019 ført til lokale kriminalpræventive kvalitetssamtaler.

 

Det har betydet, at man til det kommende år 2019/2020 i SSP-arbejdet har kunne tilrettelægge og prioritere sit kriminalitetsforebyggende arbejde, så det er tilpasset lokale forhold.

 

En af erfaringerne fra det første år med kvalitetsplaner har været, at variationerne fra lokalområde til lokalområde har vist sig så store, at det fremadrettede arbejde kalder på differentierede lokale prioriteringer.

 

SSP-bestyrelsen ønsker derfor, at organisationen i det kommende år skal have fokus på, hvordan der kan arbejdes med de lokale kvalitetsplaner, så ressourcerne tilpasses udfordringerne.

 

2. Smart on Crime

Udviklingen på det kriminalpræventive område - eksempelvis i 'Den sidste Vollsmoseplan' - kommer til at betyde, at SSP Odense foruden udviklingen omkring effektledelse og kvalitetsplaner også skal skærpe sit fokus på de individ- og grupperettede indsatser.

 

Målet med udviklingen er, at SSP Odense skal kunne iværksætte indsatser målrettet gruppedynamikker (f.eks. hotspots og problemskabende ungegrupperinger) dér, hvor der fagligt er det største behov.

 

Det vil helt konkret komme til at betyde, at man nogle steder vil opleve mindre SSP-arbejde, mens andre vil opleve mere. Det er et opgør med den hidtidige praksis, men det er bestyrelsens vurdering, at tiden kalder på denne forandring.

 

'Smart on Crime' er netop at anvende ressourcerne, hvor behovet er størst samt at sikre, at indsatsen er agil, så den kan justeres og rokeres.

 

3. Kriminalitetsbekymringer skal tidligere på bordet

89 procent af SSP Odenses kriminalitetsbekymringer kommer fra Fyns Politi, hvilket betyder, at bekymringerne ofte kommer på et sent tidspunkt i en bekymringsudvikling.

 

Det betyder, at der er et stort udviklingspotentiale i forhold til at kvalificere opsporingsarbejdet og den tidlige indsats i relation til det kriminalpræventive samarbejde.

 

Bestyrelsens målsætning er derfor at vende denne tendens, så flere kriminalitetsbekymringer i fremtiden kommer fra andre samarbejdspartnere, da det vil øge mulighederne for at gribe tidligt ind og holde flere unge væk fra kriminalitet og bander.

 

SSP Odense
  • Grønlandsgade 7
  • 5000 Odense C
  • Telefon: 65 51 50 99
Vi arbejder for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet