Spring til indhold

Stærkt fokus på digital risikoadfærd og digital dannelse

Ungdomskriminalitet falder, men hvad med kriminaliteten relateret til de digitale medier?

Selvbetjening

Vi ved, at ungdomskriminaliteten falder, men vi ved også, at den digitale risikoadfærd og kriminaliteten på de digitale platforme er stigende.

Meget tyder samtidig på, at der kan være store mørketal, hvor kriminalitet relateret til digitale medier ikke anmeldes til politiet. Stigningen på området kan skyldes uvidenhed – herunder hos voksne, der ellers fungerer som gode rollemodeller.

De voksnes tydelighed, viden og dialog med børn og unge om også den digitaliserede verden bliver stadig mere vigtig, hvilket flere verserende sager kan være eksempel på.

De fleste kan huske den store umbrella-sag, hvor der blev rejst sigtelse mod mere end 1.000 personer, der havde delt en video med seksuelt indhold af to personer, der på daværende tidspunkt var 15 år.

Politiet har netop rejst sigtelser mod yderligere 148 personer i sagen – en del af disse personer har delt videoen til trods politiets talrige advarsler om, at delingen er strafbar.

Den anden sag handler om det tragiske drab på en dansk og en norsk kvinde i Marokko i december sidste år – og om den video, der blev optaget af drabene. Den video er blevet delt mange gange, herunder blandt ganske unge skoleelever.

I sidste uge kom det frem, at politiet har valgt at sigte 14 personer for at have delt videoen, mens et større antal sager aktuelt undersøges. Ville videoen være blevet delt i samme omfang, hvis børn og unge vidste, det var strafbart?

Og i dag (den 15. marts 2019) advarer politiet igen om at se og dele video med drab og død - denne gang fra massakren i de to moskeer i New Zealand. Deres advarsel kan læses i sin fulde længde her. 

Eksemplerne viser dels, at emner som digital risikoadfærd og digital dannelse stadig er aktuelle, og dels at voksnes indflydelse OGSÅ er vigtig på digitale platforme og i forhold til at skabe digital dannelse.

Alle lokalområder vil på den baggrund have temaet i skarpt fokus i de kommende år, hvor vi sammen skal udvikle det forebyggende arbejde, der skal hjælpe med at styrke den digitale dannelse.

Vi ser frem til samarbejdet - også om dette spændende tema

Tommy Holst
SSP Odense
  • Grønlandsgade 7
  • 5000 Odense C
  • Telefon: 65 51 50 99
Vi arbejder for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet