Spring til indhold

Problematiske ungegrupperinger

Unge mennesker danner relationer og dermed grupper. Det er sundt, og det er en del af deres naturlige udvikling. Grupper danner en intern adfærd, som kan være problematisk. Grupper med sådan en adfærd benævnes 'problematiske ungegrupperinger'.

Selvbetjening

Her er eksempler på, hvad der kan kendetegne en problematisk ungegruppering: 

 • unge har voldelig adfærd
 • unge samles og ryger hash 
 • unge samles og drikker sig fulde i det offentlige rum til gene for naboer mv.
 • unge under 16 år drikker sig fulde - eller unge drikker sig fulde på hverdage eller hyppigt
 • unge kører hasarderet på knallerter/scootere 
 • unge optræder truende i grupper - måske med generende tilråb
 • grupper skaber utryghed for andre borgere - det føles f.eks. usikkert at tage kontakt til dem
 • unge cirkulerer rundt i biler eller på knallerter/scootere uden tilsyneladende at have et formål

I forbindelse med problematiske ungegrupperinger har SSP Odense mulighed for at sætte en gruppeindsats i gang og/eller opstarte forløb med individer i gruppen.

Gruppeindsats - læs mere? Klik her

 

Det kan være svært at definere, hvornår der er tale om problematiske ungegrupperinger - og hvornår der er tale om en bande. Nedenfor giver Det Kriminalpræventive Råd (DKR) et bud på, hvordan begrebet ungegrupperinger kan inddeles i tre niveauer.

 

Betegnelsen 'bande' er primært sammenlignelig med niveauet, der betegnes 'Kriminelle ungdomsgrupper'. Og den forebyggende indsats er primært relateret til første niveau, 'Bekymrende vennegrupper' - men også til niveauet 'Territorielle uroskabende ungdomsgrupper'. 

 • Bekymrende vennegrupper: Består primært af unge i alderen 12-15 år, som finder sammen om rusmidler. De socialiserer på gaden og i offentligheden, men har ikke et særligt område
 • Territorielle uroskabende ungdomsgrupper: Består primært af unge i alderen 13-23 år. Er tilknyttet et geografisk område og kender typisk hinanden fra opvækst samme sted
 • Kriminelle ungdomsgrupper: Ligner de territorielle uroskabende ungdomsgrupper, men adskiller sig ved at have tættere relationer til voksne kriminelle fra rocker- og bandemiljøet

Odense Kommune lancerede i 2017 indsatsen 'Nej til bander' sammen med en lang række andre parter, herunder politi, boligorganisationer og en lang række erhvervsdrivende.

Læs mere om Nej til bander

 

SSP Odense
 • Egeparken 2A
 • 5240 Odense NØ
 • Telefon: 65 51 50 99
Vi arbejder for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet