Spring til indhold

Oplæg om alkohol/hash

Oplæg om rusmidler bliver justeret i takt med udviklingen og aktuelle tendenser - og hvert oplæg tilpasses de udfordringer, der opleves på den pågældende skole eller institution.

Selvbetjening

Der skal fokus på alkohol og vores alkoholkultur, da for mange børn og unge drikker mængder, der er langt over den maksimalt, anbefalede mængde. Og hash - og konsekvenserne heraf - er fortsat en stor udfordring for mange unge. 

 

Læs mere om rusmidler

 

Oplæggene er en kombination af facts om rusmidler og en indførelse i de mekanismer, der får børn og unge til at søge fællesskaber - også selvom fællesskabet udøver risikoadfærd.

 

Formålet er dels at oplyse om, hvad rusmidler er i dag, og om fremherskende tendenser - og dels at skabe refleksion og understøtte voksne til at tage dialogen med børn/unge som følge af en indsigt i barnets/den unges bevæggrunde og med forståelse af behov for at være en del af et fællesskab.

 

I hvert oplæg bliver der taget højde for et lokalområdes eventuelle særlige udfordringer med rusmidler.

 

Et andet fokusområdet for SSP Odense er digital risikoadfærd.

 

Læs mere om digital risikoadfærd 

 

Til de to temaer, rusmidler og digital risikoadfærd, er der udarbejdet oplæg for elever, deres forældre og fagprofessionelle. 

 

Et oplæg kan eksempelvis arrangeres med oplæg for eleverne i skoletiden og et efterfølgende forældreoplæg om aftenen. Et andet setup kan være et fællesarrangement for forældre og unge. 

 

Konkret tilbyder vi oplæg: 

  • bydækkende oplæg for daginstitution og indskoling - forældre og fagprofessionelle - med særligt fokus på digitale medier 
  • for 5. årgang med fokus på digitale medier og/eller ulovlige rusmidler og alkohol. Oplæg og dialog med forældre og børn 
  • for 9. årgang med fokus på digitale medier og/eller ulovlige rusmidler og alkohol. Oplæg og dialog med forældre og børn 

Alle oplæg er naturligvis tilpasset aldersgruppen og det lokale risikobillede.

 

Kontakt SSP Odense for at få mere at vide

 

Opstår der behov for oplæg ud ovenstående faste tilbud, så kontakt os. Det kan være, hvis konkret risikoadfærd ses i en klasse, på en årgang, eller hvis man støder på lignende udfordringer hos børn og unge på tværs af skoler.  

 

 

SSP Odense
  • Egeparken 2A
  • 5240 Odense NØ
  • Telefon: 65 51 50 99
Vi arbejder for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet