Spring til indhold

Gruppeindsatser

Unge samles - det er normalt og sundt. Og til tider larmer de. Det er også normalt. Men når de unge skaber utryghed, laver hærværk, er meget berusede eller ryger hash, så er det ikke i orden

Selvbetjening

Unge mennesker, der forsamles med en negativ adfærd (risikoadfærd), kan skabe utryghed og være tegn på, at de er på vej væk fra et godt ungdomsliv. 

 

Her er eksempler på utryghedsskabende og/eller risikoadfærd:

 • unge samles og ryger hash 
 • unge samles og drikker sig fulde i det offentlige rum til gene for naboer mv.
 • der køres hasarderet på knallerter/scootere 
 • unge optræder truende i grupper
 • grupper skaber utryghed for andre borgere - det føles f.eks. usikkert at tage kontakt til dem
 • et område er plaget af hærværk
 • biler cirkulerer rundt uden tilsyneladende at have et formål
 • der er gentagende gange spor efter rygning af joints eller andre illegale rusmidler

Risikoadfærden kan du være med til at afhjælpe ved at kontakte SSP Odense.

 

Forudsætningen for, at vi kan sætte ind over for utryghedsskabende og problematisk ungeadfærd, er, at vi får det at vide det. Så kontakt os. 

 

Brug vores formular eller kontakt os direkte via telefon eller mail.

 

Skriv til os via vores formular - du kan vælge at være anonym

 

Kontakt os direkte pr. telefon eller mail

 

 

Når vi kender udfordringen, har vi mulighed for sammen med vores samarbejdspartnere at sætte en specifik forebyggelsesindsats i gang.

 

Formålet er at vende risikoadfærd til sund og almindelig ungeadfærd.

Sætter vi en indsats i gang, sker det via et tæt koordineret samarbejde, hvor det brede SSP-netværk inddrages - og evt. andre relevante parter for den pågældende indsats.

 

Aktører i en indsats kan f.eks. være skoler, daginstitutioner, ungdomsuddannelser, politi, gadeplan, boligsociale helhedsplaner, almennyttige boligorganisationer, ungdomscentre, erhvervsdrivende, kommunens vægtere, naboer, elevråd og frivillige foreninger.

 

SSP-samarbejdet - læs mere

 

 

SSP Odense
 • Egeparken 2A
 • 5240 Odense NØ
 • Telefon: 65 51 50 99
Vi arbejder for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet