Spring til indhold

Oplæg om digital risikoadfærd

Oplæg om digital risikoadfærd justeres i takt med udviklingen og aktuelle tendenser - og alle oplæg tilpasses de udfordringer, der opleves på den pågældende skole eller institution.

Selvbetjening

SSP Odense tilbyder oplæg om digitale medier og om den risikoadfærd, der er forbundet med digitale/sociale medier. 

Oplæggene giver en fornemmelse for typerne af risikoadfærd på de sociale medier (inkl. fremherskende tendenser) samt en indførelse i de forskellige og samvirkende mekanismer, der får børn og unge til udøve risikoadfærd.


Læs mere om digital risikoadfærd 

 

 

Formålet er at oplyse om, hvilke udfordringer der kan være ved sociale medier og digitale medier - og herigennem at skabe refleksion og at understøtte voksne i at tage dialogen med børn/unge. 

 

Risikoadfærd kan være sammenfaldende med kriminelle handlinger - men langt fra i alle tilfælde. De kriminelle handlinger betegnes under ét som Cybercrime. 

 

Cybercrime - lær mere

 

 

Konkret tilbyder vi oplæg: 

  • bydækkende oplæg for daginstitution og indskoling - forældre og fagprofessionelle - med særligt fokus på digitale medier 
  • for 5. årgang med fokus på digitale medier og/eller ulovlige rusmidler og alkohol. Oplæg og dialog med forældre og børn 
  • for 9. årgang med fokus på digitale medier og/eller ulovlige rusmidler og alkohol. Oplæg og dialog med forældre og børn 

Alle oplæg er naturligvis tilpasset aldersgruppen og det lokale risikobillede.

 

Kontakt SSP Odense for at få mere at vide

 

Opstår der behov for oplæg ud ovenstående faste tilbud, så kontakt os. Det kan være, hvis konkret risikoadfærd ses i en klasse, på en årgang, eller hvis man støder på lignende udfordringer hos børn og unge på tværs af skoler.  

 

 

SSP Odense
  • Egeparken 2A
  • 5240 Odense NØ
  • Telefon: 65 51 50 99
Vi arbejder for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet