Spring til indhold

Forebyggende indsatser

Generel kriminalitetsforebyggelse sker hele tiden og al tid over alt i Odense .

Selvbetjening

Generel forebyggelse er det lange seje træk, der foregår altid og hele tiden i daginstitutioner, på skoler og ungdomsuddannelser, i boligorganisationer, i ungdomsskoler og i foreninger.

 

Dertil kommer politiets forebyggende indsatser samt civilsamfundets store engagement, hvor forældre og pårørende er vigtige aktører. 

 

Det store og vigtige generelle forebyggende arbejde tager afsæt i Lokalområdernes Kriminalpræventive samarbejde, hvor alle skoler, daginstitutioner osv. er aktører. 

 

Ungdomsuddannelserne har som følge af deres elevsammensætninger og organiseringer et særskilt samarbejde - Ungdomsuddannelsernes Kriminalpræventive Samarbejde.

 

Lokalområdernes Kriminalpræventive Samarbejde 

Ungdomsuddannelsernes Kriminalpræventive Samarbejde 

 

SSP Odenses årshjul følger skolers kalenderår, og ved starten af skoleåret 2018/2019 vil databaserede lokalrapporter være med til at definere, hvordan kriminalitetsforebyggelse gribes an det kommende år i det pågældende lokalområde.

 

I ét lokalområde kan data vise, at der er behov for et skærpet fokus på mobning via sociale medier. I et andet område kan det være forbruget af unges alkohol, der bliver sat i centrum. Og i et helt tredje område kan det være sunde fritidsinteresser og fællesskaber, som bliver centrale - det kan være fordi, nogle unge har brug for andre fællesskaber end dem, de er med i. 

 

Kontakt SSP Odense og hør mere om det generelle, forebyggende arbejde 

 

SSP Odense
  • Egeparken 2A
  • 5240 Odense NØ
  • Telefon: 65 51 50 99
Vi arbejder for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet