Spring til indhold

Lokalområdernes Kriminalpræventive Samarbejde

Lokalområdernes Kriminalpræventive Samarbejde (LKS-netværket) består af 15 delnetværk, der hver især varetager det lokale kriminalpræventive arbejde i Odense.

Selvbetjening

LKS-netværket omfatter alle kommunale skoler, en række privat- og friskoler, alle daginstitutioner samt foreninger og alle byens sociale helhedsplaner. 

 

Netværket varetager den generelle kriminalitetsforebyggelse, der er i gang hele tiden.

 

Med afsæt i data fra Ungeprofilundersøgelsen, Sundhedsprofilundersøgelsen og en række andre data på det kriminalpræventive område tages der i den generelle forebyggelse afsæt i de udfordringer, der viser sig i de enkelte områder. 

 

Lokalområderne i Odense

Hjallese/Højby

Formand: Michael Lindstrøm, souschef, Hjalleseskolen

 

Holluf Pile/Tingkær

Formand: Bjarne Larsen, skoleleder, Tingkærskolen  

 

Hunderup/Munkebjerg

Formand: Finn Holm, skoleleder, Munkebjergskolen 

 

Korup/Ubberud

Formand: Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder, Korup Skole

 

Næsby/Spurvelund/Kroggård

Formand: Berith Emilie Eberhardt Bonnesen, skoleleder, Næsby Skole

 

Rasmus Rask/Højme

Formand: Lasse Bach Sørensen, skoleleder, Rasmus Rask Skolen 

 

Rosengård/Ejerslykke

Formand: Jan Beck-Larsen, skoleleder, Ejerslykkeskolen

 

Sanderum/Tingløkke

Formand: Annette Jørgensen, skoleleder, Tingløkkeskolen 

 

Sct. Hans/Rising

Formand: Pernille Sisse Wessel, skoleleder, Risingskolen 

 

Seden/Agedrup

Formand: Christian Gantzhorn Hovendal, skoleleder, Agedrup Skole

 

Skt. Klemens/Dalum

Formand: Thomas Elm Mahler, skoleleder, Dalumskolen

 

Søhus/Stige/Lumby

Formand: Jan Kibsgaard Kristensen, souschef, Søhusskolen

 

Tarup/Pårup

Formand: Christin Wichmann, souschef, Tarup Skole

 

Vestre/Åløkke/Provstegård

Formand: Pia Hillebrandt Larsen, skoleleder, Åløkkeskolen

 

Vollsmose

Formand: Lars Breinholt Søndergaard, skoleleder, Odinskolen

 

 

SSP Odense
  • Egeparken 2A
  • 5240 Odense NØ
  • Telefon: 65 51 50 99
Vi arbejder for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet