Spring til indhold

Ungdomsuddannelsernes Kriminalpræventive Samarbejde

Ungdomsuddannelsernes Kriminalpræventive Samarbejde varetager den generelle kriminalitetsforebyggelse på ungdomsuddannelser.

Selvbetjening

I 2016 blev Ungdomsuddannelsernes Kriminalpræventive Samarbejde (UKS-netværket) dannet. 

 

Behovet for at adressere risikoadfærd separat for ungdomsuddannelser understøttes af forskningen og data, der viser, at der ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse sker en stigning i udøvet risikoadfærd, herunder større brug af alkohol og illegale rusmidler. 

 

Følgende ungdomsuddannelser er med i Ungdomsuddannelsernes Kriminalpræventive Samarbejde: 

SSP Odense
  • Egeparken 2A
  • 5240 Odense NØ
  • Telefon: 65 51 50 99
Vi arbejder for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet