Spring til indhold

Civilsamfundets Kriminalpræventive Samarbejde

CKS-netværkene skaber kriminalpræventive løsninger på tværs af professionelle og civile aktører

Selvbetjening

CKS-netværk er civilsamfundets kriminalpræventive netværk, og de kan bestå af repræsentanter boligorganisationer, borgere i området, aktører i fritids- og foreningslivet og relevante fagprofessionelle fra for eksempel områdets skole og dagtilbud mv.


Netværkene har sin funktion i udsatte boligområder i byen. For nuværende er der netværk i Rising, Vollsmose, Korsløkken, Ejerslykke, Skt. Klemens, Højstrupparken, Hinderuplundparken, Blangstedgård og Stærmosegården.

 

Kontakt konsulenten for yderligere information ved at klikke på et af netværkene  

CKS-netværk Korsløkken

CKS-netværk Blangstedgård

CKS-netværk Ejerslykke

CKS-netværk Skt. Klemens

CKS-netværk Højstrupparken

CKS-netværk Rising

CKS-netværk Hinderuplundparken

CKS-netværk Stærmosegård

CKS-netværk Vollsmose, parkerne

CKS-netværk Vollsmose, haverne

 

Formålet med CKS-netværkene er at samskabe kriminalpræventive løsninger på tværs af professionelle og civile aktører. Det er målsætningen, at CKS-netværkene bidrager til at:

 

  • Tydeliggøre rammerne for et styrket, virkningsfuldt kriminalpræventivt samarbejde mellem civilsamfundets parter
  • Skabe ejerskab og skærpet forpligtelse til et styrket, virkningsfuldt kriminalpræventivt samarbejde blandt civilsamfundets parter

 

Tanken med CKS-netværkene er, at vi i fællesskab på tværs af sektorer skaber positive, varige forandringer for børn og unge, fordi de lokale netværk tilrettelægger og bringer de kriminalpræventive indsatser ud, hvor borgernes liv leves.

SSP Odense
  • Egeparken 2A
  • 5240 Odense NØ
  • Telefon: 65 51 50 99
Vi arbejder for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet