Spring til indhold

Civilsamfundets Kriminalpræventive Samarbejde

CKS-netværkene skaber kriminalpræventive løsninger på tværs af professionelle og civile aktører

Selvbetjening

CKS-netværk er civilsamfundets kriminalpræventive netværk, og de kan bestå af repræsentanter boligorganisationer, borgere i området, aktører i fritids- og foreningslivet og relevante fagprofessionelle fra for eksempel områdets skole og dagtilbud mv.


Netværkene har sin funktion i de særligt udsatte boligområder i byen - det vil sige Rising/Solbakken, Vollsmose, Korsløkken/Ejerslykke, Skt. Klemens og Højstrup/Bolbro.

 

Kontakt koordinatorerne for netværkene for yderligere information:  

CKS-netværk Korsløkken/Ejerslykke samt CKS-netværk Skt. Klemens: Bo Allsø

CKS-netværk Højstrup/Bolbro: Gülcan Celiker

CKS-netværk Rising/Solbakken: Kent Frandsen

CKS-netværk Vollsmose: Lisbeth Strauss

 

Formålet med CKS-netværkene er at samskabe kriminalpræventive løsninger på tværs af professionelle og civile aktører. Det er målsætningen, at CKS-netværkene bidrager til at:

 

  • Tydeliggøre rammerne for et styrket, virkningsfuldt kriminalpræventivt samarbejde mellem civilsamfundets parter
  • Skabe ejerskab og skærpet forpligtelse til et styrket, virkningsfuldt kriminalpræventivt samarbejde blandt civilsamfundets parter

 

Tanken med CKS-netværkene er, at vi i fællesskab på tværs af sektorer skaber positive, varige forandringer for børn og unge, fordi de lokale netværk tilrettelægger og bringer de kriminalpræventive indsatser ud, hvor borgernes liv leves.

SSP Odense
  • Grønlandsgade 7
  • 5000 Odense C
  • Telefon: 65 51 50 99
Vi arbejder for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet