Spring til indhold

Vidensnetværk

SSP Odense deltager i en række netværk for hele tiden at være på omgangshøjde med udviklingen på det kriminalpræventive felt.

Selvbetjening

BoligSocialt Hus (boligsociale helhedsplaner)

 

Det Kriminalpræventive Råd (vidensplatform vedr. det kriminalpræventive arbejde)

 

SSP Samrådet (sammenslutning af SSP-organisationer i Danmark)

 

Jan Tønnesvang, Aarhus Universitet (udvikling af undervisningsmateriale)

 

Syddansk Universitet (radikalisering og ekstremisme)

 

Anti Doping Danmark (doping som risikoadfærd)

 

Komiteen for Sundhedsoplysning (Ungeprofilundersøgelsen)

 

Socialstyrelsen (radikalisering, rocker/bander og skalering af forebyggelsesindsatser)

SSP Odense
  • Egeparken 2A
  • 5240 Odense NØ
  • Telefon: 65 51 50 99
Vi arbejder for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet